KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI - karavan kiralamanın kolay yolu
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Bikaravan Bilgi Teknolojileri Otomotiv Turizm Ticaret Limited Şirketi (BİKARAVAN) tarafından hazırlanmıştır.
BİKARAVAN, işbu bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. BİKARAVAN’ın yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
a) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi
Şirketimiz, kişisel verilerinizi, doğrudan sizden (veri sahibi), sizin adınıza hareket eden vekil ve/veya hareket etmeye yetkili kişilerden aşağıdaki otomatik ya da veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktadır:
Doğrudan BİKARAVAN’a Vermiş Olduğunuz Veriler: Şirketimize ait “bikaravan.com” alan adlı internet sitemizin kullanımı öncesinde veya sırasında veya çağrı merkezimizin aranması suretiyle şirketimize kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcıların pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, ses kayıtları, anketlere verilen cevaplar ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.
Portalımızı Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: Şirketimizin sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir. Şirketimiz, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi kullanım verilerini toplamaktadır. Çerezlerin nasıl yönetileceği ayrıca Çerez Politikamızda belirtilmiştir.

b) Toplanan Kişisel Veriler
İşbu başlık altında, BİKARAVAN tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu bilgilendirmede arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ve “özel nitelikli kişisel veri” ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:
Kimlik ve İletişim Bilgileri:Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası, araç plakası, araç ruhsat bilgisi, kimlik ön yüzü fotokopisi ve benzer diğer belgeler.
Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, kullanıcı Adı, kontak bilgileri, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları, nüfus cüzdanı ön yüzü bilgileri, yeni kimlik ön yüzü bilgileri, yeni ehliyet ön yüzü bilgileri,
Demografik Veriler: Doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri.
Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: İlgili Kişinin internet sitemiz veya çağrı merkezlerimizi arama nedenleri, ses kayıtları, ekspertiz raporu bilgileri, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, ürün üzerinde sorgusu oluşturulan il, ilçe, mahalle, İlgili Kişinin Portal üzerinden baktığı ürünler, ödeme işleminin başarılı olması halinde Sigorta Birliği ve Gözetim Merkezi sistemi tarafından üretilen hasar sorgu raporunun alınması için şasi  ve plaka numarası, yurtiçi veya yurtdışı firmaların anket, banner yönlendirme gibi modülleri üzerinden İlgili Kişinin ilgili ürüne yönlenebilmeleri ve ürün tedarikçisi kişilerin, İlgili Kişi ile iletişime geçmesi için ilgili anket veya bannerda belirtilen İlgili Kişiye ait veriler,  hizmetlerin geliştirilmesi ve tarafınıza göre özelleştirilmesi adına kullanım alışkanlıkları önceliklendirme seçenekleri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, internet sitemize son giriş tarihi, kullanılan vitrin ilan türü, gönderi türü, ziyaret edilen internet siteleri, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün ve ilanların kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve sorunlar.
Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı BİKARAVAN’ın mobil uygulamalarını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki ilanları aramak ve ilan vermek istemesi durumunda ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.
Ödeme Verileri: İlgili Kişiye ait fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası),üyeye  gönderilen faturalar ve İlgili Kişinin yaptığı ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

Anket ve Test Cevapları: Şirketimiz tarafından internet sitemizde düzenlenen periyodik anketlere ve/veya testlere verilen cevaplar ile şirketimizin işbirliği yaptığı gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan anketlere ve/veya testlere verilen cevaplar.


c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz, sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik bilgileri, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin ve size vereceğimiz hizmetin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir:
  • Kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi,
  • Tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon v.s. amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız operatör ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılması,
  • Müşterilerin ihtiyaç, öncelik ve kredibiliteleri yönünden sınıflandırılması ve belli bir not sistemine tabi tutulması,
  • Şikayetlerinizin takibi ve giderilmesi,
  • Size bütün kanallarımızda daha iyi hizmet sunulması, BİKARAVAN`ın ve iş ortaklarının ürünleri, hizmetleri, reklamları, kampanyaları hakkında haber verilebilmesi,
  • Size özel kampanya ve faydalar hazırlayabilmesi ve kullandırılabilmesi,
  • Memnuniyetinizi ölçebilmek için anket yapılabilmesi,
  • Çağrı merkezi hizmetlerinin sunulabilmesi,
  • BİKARAVAN için operasyonel ve stratejik seviyede karar alabilmek ve düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere paylaşılması amaçları ile ancak bununla sınırlı kalmaksızın kişisel verileriniz, Kişisel Veri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde çizilen çerçeve içinde, Şirketimiz ilgili birimleri, yetkilendireceğimiz özel ya da tüzel kişiler tarafından toplanabilir, saklanabilir, raporlanabilir, işlenebilir, analiz edilebilir ve ilgi tüzel veya özel kişilerle paylaşılabilir.

BİKARAVAN tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangilerinin hangi amaçlar dairesinde işleneceği aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır:

 
 • Kimlik ve İletişim Bilgileri: Şirket içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, kiralama sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, kiralama, reklam, kiralama sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;
 • Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, kiralama sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, moderasyon, denetim, risk yönetimi, denetim, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;
 • Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol,
 • Konum verileri:Konuma bağlı veya konumla ilişkili internet sitesi fonksiyonlarının kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi
 • Ödeme Verileri: Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, skorlama, profilleme, müşteri portföy yönetimi, kiralama sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler
 • İçerik: İş geliştirme, optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, promosyon, şirket içi değerlendirme, müşteri yönetimi, analiz, skorlama, profilleme, kiralama sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat, satış sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi, geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütme
 • Anket ve Test Cevapları: İnternet sitemizin fonksiyonlarının kullandırılması ve bu fonksiyonların Şirketimiz tarafından yerine getirilebilmesi için işbirliği yaptığımız gerçek ve/veya tüzel kişiler ile internet sitemizin kullanım amaçlarına uygun olarak yukarıda belirtilen tüm işleme faaliyetleri kapsamında işbirliği yaptığımız üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapma, istatistikî analiz yapma, süreçlerini iyileştirme ve veri tabanı oluşturma; Mal/Hizmet sağlanması, sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, mali işleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama, Şirketin fiziksel güvenliğini sağlama, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanma.
 • Filtrelere Takılmış veya Kullanım Koşullarına Aykırı İçerikteki Site İçi Mesajlar: Mesajlaşma hizmetimiz, kullanıcılarımızın kiralama işlemlerinde karşı taraf ile iletişim kurmalarını kolaylaştırmak amacı ile sunulmaktadır. Bu kapsamdaki mesajlarda; Kanun’un 5. Maddesindeki meşru menfaate dayalı olarak, hakaret içeren, genel ahlaka aykırı, dolandırıcılık maksatlı ilan verildiği konusunda şüphe uyandıran, haksız rekabete neden olabilecek, kişilik haklarını, fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden ve sair surette hukuka aykırılık içeren mesajlar filtrelenerek moderasyona tabi tutulmakta,  kullanım koşullarına aykırı içerikteki site içi mesajlar incelenerek engellenebilmektedir.

ç) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Üyeye ait kişisel verileri başta üyelik sözleşmesi gereklerini ve hizmetleri ifa etmek, kullanıcı deneyimini geliştirmek(iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, hizmetleri geliştirmek, hizmetler için önem arz edebilecek nitelikteki sorgulama faaliyetlerini gerçekleştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar,iş ortakları, tedarikçiler, ekspertizler; hizmetleri ifa ederken aktarımın gerektirdiği ölçüde kurumsal üyeler, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri,basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları, belgelendirme kuruluşları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve adli yargı organları ile paylaşmaktadır.
Ayrıca, kullanıcının ad ve iletişim bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün | Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılacaktır.
Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu bilgilendirmede belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

BİKARAVAN kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

d) Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilmiş olan;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması (Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması),
 • Meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması (BİKARAVAN’ın Portal ile ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplaması),
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
 • Açık rızanızın bulunması, Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler
hukuki sebebine dayanarak otomatik ya da veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.f)Kişisel Verileri Saklama Süresi
Kişisel veriler, kanunda belirtilen sürelere uygun olarak bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Faaliyet konumuzla ilgili ihtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi amacıyla, verileriniz bizden aldığınız hizmetin süresinin dolmasından sonra da tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ve diğer ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.
Buna ek olarak BİKARAVAN, Üyelik Sözleşmesinden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayacaktır.

e) Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz
e.1, BİKARAVAN kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir.
e.2 BİKARAVAN, elde ettiği kişisel verileri bu işbu Bilgilendirme ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.
e.3 Portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde BİKARAVAN, link verilen uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

f) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
f.1 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 11. maddesi gereğince; şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

f.2 Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Bikaravan Bilgi Teknolojileri Otomotiv Turizm Ticaret Limited Şirketinin (BİKARAVAN’ın) Bahçe Saray Mah. Mevlana Cad. No: 88-A Çeltik/Konya  adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak iletebilir, noter kanalıyla, bilgi@bikaravan.com adresine kayıtlı elektronik posta olarak veya tebliğde belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. BİKARAVAN cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
Başvurunuzda;
 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 
Whatsapp destek hattı
Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), bikaravan.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz.